bg

Przepisy

Przepisy dla aplikantów

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej.

Pobierz plik PDF

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Pobierz plik PDF

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikacji komorniczą

Pobierz plik PDF