bg

Kontakt

Biuro Rady Izby Komorniczej

ul. Głęboka 4, 61-553 Poznań


tel.: +48 618 353 673

mail: izba.poznanska@komornik.pl


Biuro prasowe

Marek Grzelak – Rzecznik prasowy

tel.: 502 365 155

mail: rzecznik.poznan@komornik.pl

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DO WPŁAT

1. rachunek numer 97 1020 4027 0000 1502 0031 0391

(do dokonywania wpłat przez komorników miesięcznej składki na potrzeby organów samorządu komorniczego – uchwała nr 1/2019 Walnego Zgromadzenia Izby komorniczej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2019 roku)

 

2. rachunek numer 05 1020 4027 0000 1902 1519 9799

(do dokonywania wpłat przez komorników składki celowej na realizację celów statutowych oraz celu określonego w uchwale KRK nr 2062/VI z dnia 15 stycznia 2019 roku – uchwała nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia Izby komorniczej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2019 roku)

 

3. rachunek numer 24 1020 4027 0000 1002 1519 9801

(do dokonywania wpłat przez asesorów komorniczych składki celowej na realizację celów statutowych Izby Komorniczej w Poznaniu, w tym w szczególności dla celów szkoleniowych – uchwała nr 3/2019 Walnego Zgromadzenia Izby komorniczej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2019 roku).

Zapraszamy do kontaktu poprzez nasz formularz internetowy. Odpowiemy w najbliższym możliwym terminie

    Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.